Interessante websites i.v.m. bioveiligheid

 • PMGE project
 • Lijst met pathogenen : zie Vlarem II, bijlage 5.51.3 Deel 4 
 • American Biological Safety Association
  Amerikaanse website met informatie voor biosafety professionals zoals conferenties, literatuur, richtlijnen, ...
 • Centers for Disease Control and Prevention
  De website van deze Amerikaanse instantie, met als functie de gezondheid en veiligheid van personen in en buiten de USA te beschermen, voorziet ook diverse literatuur, actuele informatie (bv. betreffende heersende epidemieën), databanken aan naslagmateriaal over verschillende gezondheidsonderwerpen en over gezondheid gerelateerd aan reizen.
 • Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL), 4th edition
  Een Amerikaanse online praktische gids voor bioveiligheid in laboratoria. 
 • European Network of GMO Laboratories
  Het European Network of GMO Laboratories vormt een platform voor experts betrokken bij de opsporing, identificatie en kwantificatie van GMO's in het milieu, de voeding en voeder, en zaden. Hier kunnen technische items kunnen worden voorgelegd en ter discussie worden gebracht, zoals referentiemateriaal en methodes (bv. voor validatie), opstellen van databanken, ...
 • Vlaams Instituut voor Biotechnologie
  De website van het VIB bevat heel wat informatie over bioveiligheid, alsook een downloadbare presentatie over bioveiligheid in het laboratorium. Laboratoria kunnen ook de brochure "Bioveiligheid in het Laboratorium" aanvragen of downloaden op de website in PDF. 
 • Welzijn en milieu aan de Universiteit Gent
  Links naar de universitaire diensten verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en milieu.