De impact van klimaatverandering begrijpen? Meten, meten en nog meer meten!

(30-06-2021) “De klimaatverandering is een globaal probleem. Maar als je de impact ervan echt wil kennen, moet je lokale data hebben.”

Dat zeggen meteoroloog Steven Caluwaerts en bio-ingenieur Pieter De Frenne. Ze doen beiden onderzoek naar microklimaat, zij het met een ander vertrekpunt.

Voor beiden geldt alleszins: meten is weten. Professor Steven Caluwaerts (faculteit Wetenschappen en KMI) zette het VLINDER-project op poten, ‘VLaanderen IN De weER’. Meer dan zeventig weerstations, verspreid over diverse locaties in Vlaanderen, leveren een constante stroom aan weerdata op. Het doel: de relatie tussen omgeving en microklimaat blootleggen.

Professor Pieter De Frenne (labo Bos & Natuur, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) werkte mee aan het algoritme dat gebruikt wordt voor het Curieuzeneuzen in de Tuin-project. Hij focust zich met zijn onderzoeksgroep op de impact van klimaatverandering op de biodiversiteit in bossen, op basis van weersensoren in bossen.

Hoe gaan zij aan de slag met lokale data, om zo de impact van de klimaatverandering beter te begrijpen?