Update@campus met Johan Braeckman: Kritisch denken: Waarom experts ook soms kunnen blunderen

Voor wie
Alumni , Medewerkers
Wanneer
28-10-2021 23:00 tot 29-10-2021 00:00
Waar
UFO, Sint-Pietersnieuwstraat
Voertaal
Nederlands
Website
https://aig.ugent.be/event-2021/update-at-campus/

Inschrijven kan t.e.m. maandag 25 oktober 2021!

Helder en kritisch denken, is lastiger dan het lijkt. Mensen zijn geneigd om patronen te herkennen die niet bestaan en toevallige gebeurtenissen als betekenisvol te zien. We vertrouwen meer op anekdotische verhalen dan op wetenschappelijk onderzoek. Johan Braeckman behandelt in zijn Update@Campusles de psychologische factoren die het kritisch denken bemoeilijken. Hij verduidelijkt hoe we helderder kunnen leren denken en ons kunnen behoeden voor foute vormen van redeneren.

Waarom ook experts soms blunderen

In het door Christopher Cerfs samengestelde boek “The Experts Speak” staan vele pijnlijke voorbeelden van misvattingen door mensen die nochtans beter hadden kunnen weten. Zo zei een verantwoordelijke van Decca Recording begin jaren zestig over de toen nog onbekende groep The Beatles: “We don’t like their sound. Groups of guitars are on the way out.” Decca heeft het zich achteraf wellicht enigszins beklaagd. Abraham Bredius, groot kenner van het werk van Johannes Vermeer, zei over een pas ontdekt, tot dan toe onbekend werk: “Dit is hét meesterwerk van Vermeer, zeer verschillend van zijn andere werken, maar niettemin op en top een echte Vermeer”. Later bleek het om een recente vervalsing te gaan, van de hand van Han Van Meegeren.

Experts kunnen zich vergissen, zoveel is duidelijk. De centrale vraag die we in de voordracht behandelen is: hoe kunnen we dit begrijpen? Hoe komt het dat mensen met oprechte, authentieke kennis van zaken, toch ook geregeld de bal mis slaan? Zijn er bepaalde cognitieve wetmatigheden die verklaren waarom mensen in het algemeen, en paradoxaal genoeg experts in het bijzonder, zo vaak en zo ogenschijnlijk snel en gemakkelijk op mentale dwaalsporen terechtkomen? We bespreken meerdere inzichten die het cognitieve falen van experts helpen begrijpen, en voor een deel ook kunnen voorkomen.

Bio

Johan Braeckman (°1965) doceert Wijsbegeerte en Geschiedenis van de wetenschappen aan de Universiteit Gent. Eerder was hij ook Socrates Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een doctoraat over de invloed van Darwins evolutietheorie op de wijsbegeerte, en publiceerde naast artikelen in vakbladen meerdere boeken en hoorcolleges over Darwin, evolutie, de geschiedenis van de wijsbegeerte, bio-ethiek en kritisch denken.

Programma

19.30u – 20.00u: Ontvangst
20.00u – 20.05u: Verwelkoming
20.05u – 21.30u: Lezing door prof. Johan Braeckman in het grote auditorium
21.30u – 23.00u: Netwerkreceptie in de Foyer

Inschrijven via: https://aig.ugent.be/event-2021/update-at-campus/