In vitro simulaties

Nauwkeurig opgezette in vitro simulatietechnieken zijn van grote waarde in het onderzoek naar levende dieren.

Microbiële processen kunnen worden geëxtraheerd naar laboniveau, wat toelaat op een grote schaal en aan lage kostprijs experimenten uit te voeren die bij levende dieren tijdrovend, duur en ingrijpend zouden zijn. Zowel zuivere als gemixte culturen kunnen worden gebruikt, afkomstig van oftewel de darmen van éénmagigen, oftewel uit de pens van herkauwers. Deze dieren worden dan éénmaal gebruikt als donor om de gewenste kolonie te inoculeren, waarna alles op laboniveau wordt verdergezet.

De technieken worden onder andere gebruikt voor het bepalen van de nutritionele waarde van verschillende voeders, voor screening van metabolieten, en voor het verkrijgen van inzicht in de verteringsprocessen.